تبلیغات
منجی(عج) - از رئیس مکتب بپرس! (جواب های امام صادق علیه السلام)
 
 
تاریخ :  دوشنبه 19 مرداد 1394
نویسنده :  نویسنده سایت


ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت رئیس مکتب تشیع، حضرت جعفربن محمد امام صادق علیه السلام
پرسش و پاسخ هایی را برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تقدیم شما می کنیم.

در كتاب علل الشرائع از عبد اللَّه بن فضل روایت میكند كه گفت:

به امام جعفر صادق علیه السّلام گفتم: یا بن رسول اللَّه! چرا روز عاشورا روز مصیبت و غم و اندوه‏ و گریه‏ است ولى روز رحلت پیامبر معظم اسلام صلّى اللَّه علیه و آله و روز شهادت حضرت زهراى اطهر و روز شهادت امیر المؤمنین و روز شهادت امام حسن علیهم السّلام این طور نیست!؟

فرمود: روز شهادت امام حسین علیه السّلام از سایر روزها بزرگتر است. زیرا اصحاب كساء كه گرامى‏ترین خلق خدا بشمار میرفتند پنج نفر بودند.

هنگامى كه پیغمبر اعظم صلّى اللَّه علیه و آله از میان ایشان رفت حضرت امیر با فاطمه زهراء و حسن و حسین علیهم السّلام باقى ماندند. دل مردم از دیدن ایشان تسلى و تسكین پیدا میكرد. موقعى كه حضرت زهراء را شهید كردند قلب مردم بوسیله دیدار حضرت امیر و حسن و حسین علیهم السّلام تسلى مى‏یافت. وقتى حضرت امیر را شهید نمودند دل مردم به دیدن حضرت حسنین علیهما السّلام خوش بود. موقعى كه امام حسن را شهید كردند چشم مردم بحضرت امام حسین باز میشد.

اما هنگامى كه امام حسین را شهید نمودند كسى از اصحاب كساء علیهم السّلام باقى نمانده بود كه مردم به وى دل‏خوش كنند. پس شهید شدن امام حسین مثل این بود كه عموم اصحاب كساء شهید شده باشند، همچنان كه باقى بودن آن حضرت نظیر این بود كه جمیع ایشان باقى باشند. بدین لحاظ است كه مصیبت روز عاشورا از مصیبت كلیه روزها بزرگتر است.

عبد اللَّه بن فضل میگوید: به امام جعفر صادق علیه السّلام گفتم: یا بن رسول اللَّه!

چه مانعى داشت كه بعد از امام حسین چشم مردم بحضرت امام زین العابدین علیه السّلام باز شود، همان طور كه به پدران آن بزرگوار باز میشد!؟ فرمود: آرى حضرت على بن الحسین بعد از پدران خود بزرگ عابدین و امام و حجت بر خلق بود. ولى در عین حال پیامبر اكرم اسلام را ندیده بود و چیزى از آن حضرت نشنیده بود. على بن الحسین علم و دانش را از پدر خود از جد بزرگوارش از پیغمبر خدا به ارث برده بود. ولى مردم حضرت امیر و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام را متوالیا با رسول معظم اسلام صلّى اللَّه علیه و آله مشاهده كرده بودند و هر گاه به یكى از آنان نظر میكردند بیاد آن زمانى مى‏آمدند كه وى با پیامبر خدا بود و رسول خدا در باره او چه توصیه و سفارشاتى میفرمود. هنگامى كه عموم ایشان شهید شدند مردم از مشاهده این گونه افرادى كه نزد رسول خدا گرامى بودند محروم و بى‏بهره شدند. در شهید شدن یكى از آنان این مصیبت نبود كه همه شهید شده باشند غیر از شهادت امام حسین علیه السّلام زیرا آن حضرت بعد از عموم ایشان شهید شد. بدین علت است كه روز مصیبت امام حسین از نظر مصیبت از همه روزها بزرگتر است.

عبد اللَّه بن فضل هاشمى میگوید: به امام جعفر صادق علیه السّلام گفتم:

یا بن رسول اللَّه! پس چرا اهل تسنن روز عاشورا را روز بركت نامیدند!؟ ناگاه دیدم آن بزرگوار گریان شد و فرمود:

موقعى كه امام حسین شهید شد مردم در شهر شام به یزید تقرب مى‏جستند، لذا اخبار و احادیث جعلى و ساختگى را براى یزید نقل میكردند و از او جائزه میگرفتند.

از جمله اخبار ساختگى این بود كه روز عاشورا را روز خیر و بركت نامیدند تا مردم در این روز از جزع و گریه و مصیبت و حزن منصرف شوند و به فرح و خوشحالى و بركت بپردازند. خدا بین ما و آنان داورى خواهد كرد.

راوى میگوید: حضرت صادق علیه السّلام پس از این مقاله بمن فرمود: یا بن عم! ضرر این گونه اخبار جعلى براى اسلام و مسلمانان كمتر است از ضرر و خطر اخبار ساختگى آن گروهى كه خودشان را بما بستند و گمان مینمایند، داراى دوستى ما و معتقد به امامت ما میباشند. زیرا آنان این طور گمان میكنند، امام حسین علیه السّلام شهید نشده و شهادت آن حضرت نظیر عیسى بن مریم بر مردم اشتباه شده! پس بنا بر این، به گمان آنان عتاب و ملامتى بر بنى امیه كه حسین را شهید كرده‏اند نخواهد بود! یا بن عم! كسى كه گمان كند، امام حسین علیه السّلام شهید نشده پیغمبر خدا و على مرتضى و امامانى را كه بعد از ایشان خبر از شهادت امام حسین داده‏اند تكذیب نموده است و كسى كه آنان را تكذیب نماید بخداى بزرگ كافر شده است و خون او براى هر شخصى كه این مطلب را از وى بشنود مباح است.

عبد اللَّه بن فضل گفت: یا بن رسول اللَّه! در باره آن شیعیانى كه یك چنین عقیده‏اى دارند چه میگوئى!؟ فرمود: آنان از شیعیان من نیستند، من از ایشان بیزارم.

راوى میگوید: به آن حضرت گفتم: پس معناى قول خداى سبحان چیست كه (در آیه- 62- سوره بقره) میفرماید: شما میدانید، ما به آن افرادى كه در روز شنبه سركشى نمودند گفتیم: بوزینه‏هائى باشید رانده شده. فرمود: آنان گروهى بودند كه مدت سه روز مسخ شدند (یعنى از شكل انسان بشكل حیوان در آمدند) و مردند و نسلى بجاى ننهادند. بوزینه و خوك‏ها و سایر مسخ‏شدگان فعلى نظیر و شبیه آنها میباشند. و گوشت آنچه كه فعلا شبیه آنها دیده مى‏شود خوردنى نیست.

سپس امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: خدا غلاة و مفوضه‏[1] را لعنت كند.


زیرا آنان معصیت خدا را كوچك شمردند و بخدا كافر شدند! براى خدا شریك قرار دادند و گمراه شدند و دیگران را هم گمراه كردند، ایشان این اعمال را بدین جهت انجام دادند كه از انجام دادن واجبات خدا و پرداخت حقوق فرار نمایند! 2- صدوق در كتاب خصال از عمر بن بشر همدانى (بسكون میم) نقل میكند كه گفت: به اسحاق گفتم: مردم از چه موقع ذلیل شدند؟

گفت: از آن وقتى كه امام حسین شهید و زیاد دعوت شد و حجر (بضم حاء و سكون جیم) ابن عدى كشته شد.

3- در كتاب احتجاج از اسحاق بن یعقوب روایت میكند كه گفت: توقیعى بخط امام زمان علیه السّلام بوسیله محمّد بن عثمان بدست من رسید كه نوشته بود: قول كسى كه بگوید: امام حسین علیه السّلام شهید نشده باعث كفر و تكذیب و گمراهى است.

4- صدوق در كتاب عیون اخبار رضا علیه السّلام از هروى روایت میكند كه گفت: بحضرت على بن موسى الرضا گفتم: گروهى در شهر كوفه هستند كه گمان میكنند پیغمبر خدا در نماز سهو نمیكرد. فرمود: دروغ میگویند، خدا آنان را لعنت كند! كسى كه سهو نمیكند فقط آن خدائى است كه غیر از او خدائى نیست.

گفتم: یا بن رسول اللَّه! در میان ایشان افرادى هستند كه گمان مى‏كنند، امام حسین شهید نشده، بلكه حنظلة بن اسعد شامى شبیه به آن حضرت شد و كشته گردید اما امام حسین نظیر عیسى بن مریم به آسمان بالا رفت. ایشان (به آیه- 141- سوره نساء) استدلال میكنند كه میفرماید: خدا هرگز كفار را بر مؤمنین مسلط نخواهد كرد.

حضرت رضا علیه السّلام فرمود: دروغ میگویند، لعنت و غضب خدا بر آنان باد! ایشان بعلت اینكه پیامبر خدا را كه خبر داد، امام حسین بعدا كشته مى‏شود تكذیب مینمایند كافر شده‏اند. بخدا قسم حسین و آن كسى كه بهتر از حسین بود یعنى امیر المؤمنین و امام حسن كشته شدند. احدى از ما امامان نیست مگر اینكه‏ کشته خواهد شد. بخدا قسم من بوسیله زهر و مكر و حیله كشته خواهم شد. این موضوع از پیامبر معظم اسلام صلّى اللَّه علیه و آله بمن رسیده و آن حضرت از جبرئیل و جبرئیل از طرف خدا خبر داده است.

اما معنى قول خداى سبحان كه میفرماید: خدا هرگز كفار را بر مؤمنین مسلط نخواهد كرد این است: یعنى خدا هرگز از طرف كفار بر مسلمان اتمام حجت نخواهد كرد. چطور این ادعا صحیح است در صورتى كه خداى علیم (در قرآن مجید) خبر میدهد كه كفار انبیاء را بدون جرم شهید میكردند. با اینكه كفار پیامبران را میكشتند مع ذلك از طرف كفار بر انبیاء اتمام حجت نمیشد.[2]زندگانى حضرت امام حسن مجتبى علیه السلام ( ترجمه جلد 44 بحار الأنوار)، ص: -289-291

[1] ( 1) غلاة بضم غین گروهى بودند كه در حق حضرت امیر غلو كردند و ما فوق آن مقامى را براى آن بزرگوار قائل شدند كه خود آن حضرت براى خود قائل بود. مفوضه بضم میم و فتح فاء گروهى بودند كه میگفتند: خدا امر عالم و بشر را در اختیار ائمه نهاده و خود از كار بركنار شده است. این دو گروه كافر و نجس میباشند. در كتاب جنات الخلود از حضرت امیر روایت میكند كه فرمود:

\iُ هلك فی اثنان: محب غال و مبغض قال‏\E

. یعنى دو دسته از مردم در باره من هلاك یعنى كافر شده‏اند، یكى گروهى كه راجع به محبت من غلو كردند و دیگرى آن گروهى كه مرا واگذار نمودند- مترجم.

[2] مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، زندگانى حضرت امام حسن مجتبى علیه السلام ( ترجمه جلد 44 بحار الأنوار) - تهران، چاپ: دوم، 1362 ش.
:: مرتبط با: قرارگاه فرهنگی منجی عجل الله فرجه , سبک زندگی اسلامی , داستان و مطالب جالب , زندگی نامه ائمه ع , اخلاق اسلامی , شهادت , نوجوان , شهدا , جوان ,
:: برچسب‌ها: علل الشرائع , عبد اللَّه بن فضل روایت , مام جعفر صادق علیه السّلام , چرا روز عاشورا روز مصیبت و غم و اندوه‏ و گریه‏ است , چرا اهل تسنن روز عاشورا را روز بركت نامیدند!؟ , امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: خدا غلاة و مفوضه‏[1] را لعنت كند. , كسى كه بگوید: امام حسین علیه السّلام شهید نشده باعث كفر و تكذیب و گمراهى است. ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
باسلام
وبلاگ منجی عج قصد دارد که بصورت اجمالی، مختصری از مباحث گوناگون فرهنگی( مهدویت ، شهادت و رهنمود های رهبری را در عرصه فرهنگ و تهاجم فرهنگی )به آرایش در آورد ودر کنار آن از مباحث و موضوعات مختلف و متنوع دیگر نیز استفاده کند.
  :: مدیر وب سایت : ژنرال
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :


خطاطی نستعلیق آنلاین