پنهان نگاری

پنهان نگاری روشی است برای مخفی کردن پیام فوری که تنها فرستنده و گیرنده پیام از وجودش آگاه باشند. این روش، تدبیری جدید نیست. مثلا در یونان باستان، پیامی را روی سر تراشیده شده برده ای خال کوبی می کردند.پس از بلند شدن موهای برده، پیام خال کوبی شده، پنهان می شد و گیرنده می توانست به راحتی آن را با تراشیدن دوباره سر برده، آشکار کند. اما از دوران یونان باستان تا امروز، این روش پیشرفت کرده است. پنهان نگاری دیجیتالی که توسط جاسوسان روس استفاده می شد، براساس یک فناوری تغییر دقیق در عکس برای پنهان کردن پیامی خاص طراحی شده بود. چنین فرایند پردازش عکس برای پنهان نگاری بسیار مبتکرانه بود .کامپیوتر ها به ازای هر عنصر تصویری قابل اندازه گیری با واحد پیکسل در عکس، یک عدد به عنوان ارزش رقمی براساس میزان رنگ های قرمز، سبز و آبی در تصویر اختصاص می دهند. پیام مخفی نیز که به صورت یک تکه متن می آید، با استفاده از ارقام مختلف توسط کامپیوتر در درون این کدهای رقمی/کامپیوتر به صورت عددهای «رنگ RGB» در تصویر حک می شد....